Before
After

Zirkonium

After the teeth of our patient who consumed highly acidic and fizzy pop drinks in excessive quantities are treated for decay, the teeth of the patient have been aesthetically arranged by means of zirconium (porcelain) veneers. The treatment was completed in total of 4 sessions performed in 1 week period. Yoğun asit ve gazlı içecek tüketen hastamızın tüm dişlerinde ciddi diş çürükleri oluşan hastamıza, çürük tedavileri yapıldıktan sonra Zirkonyum (porselen) uygulamalarla estetiğe kavuşturulmuştur. Toplam tedavi süresi 4 seans olup, 1 hafta içerisinde tamamlanmıştır.

Before
After

Pink Aesthetic

Provisional crown prostheses have been implemented for a period of 3 months on the teeth of a patient who has worn them down in height due to excessive grinding. Moreover, gingivectomy has also been applied to ensure that her gums look aesthetically better when she smiles. To ensure that the prostheses used are resistant against fractures and abrasion, the entire mouth was treated with ceramic enamel coating. Şiddetli diş sıkma nedeniyle dişlerini aşındırmış ve bunun sonucunda dikey boyutu azalmış hastamıza, 3 ay boyunca geçici kuron protezleri ile dikey boyut rehabilitasyon rejimi uygulandı. Dişetlerinin gülümsediğinde daha estetik görünebilmesi için ’ Pembe Estetik’ işlemi olan gingivektomi uygulandı. Kırılmalara ve aşınmalara karşı protezlerin dirençli olabilmesi için tüm ağız seramik kaplamalar ile tedavi edildi.

Before
After

Veneers

The teeth of the patient, who complained of their color, shape and appearance in her mouth, have been treated by using laminate veneers and empress crowns and with nominal cutting off the teeth. Teeth were implanted in the toothless areas in the back of her mouth in a single session. End of the recovery period is awaited to complete the upper implant structure. The laminate veneer and porcelain cap applications have been completed in 1 week of 4 sessions. Dişlerinin renginden, şeklinden ve ağız içindeki görüntüsünden şikayetçi olan hastamızın dişleri çok az bir diş kesimi yapılarak laminate veneerler ve Empress kuronlarla tedavi edildi. Arka bölgedeki dişsiz alanlara 1 seansta implant uygulaması yapıldı. İmplant üst yapısı için iyileşme süreci beklenmektedir. Laminate Veneer ve Empress kuron uygulamaları 4 seans olup 1 haftada tamamlanmıştır.

Before
After

Bonding

Before
After

Zirkonium

The teeth on the upper and lower jaw of the patient displayed discoloration and deviation. The latest state of our patient’s teeth following zirconium porcelain application. The treatment was completed in total of 4 sessions performed in a period of 1 week. Hastamızın üst ve alt çene dişlerinde, renkleşme ve çapraşıklıklar mevcuttur. Yapılan Zirkonyum Porselen uygulamaları ile hastamızın son hali. Toplam tedavi süresi 4 seans olup, 1 hafta içerisinde tamamlanmıştır.

Before
After

Empress Crown

The restoration of the central teeth of the patient with severe discoloration of the enamel that distorts the look, has been handled by empress crowns that are the most aesthetically suitable and natural looking choice. The treatment was completed in total of 4 sessions performed in 1 week. Santral dişinin mine yüzeyinde estetik görünümü bozan, ciddi mine renkleşmesi olan vaka doğal görünümü en yakın ve estetik seçenek olan Empress kuron ile restore edildi. Toplam tedavi süresi 4 seans olup, 1 hafta içerisinde tamamlanmıştır.


Türkçe English
Call
Whatsaap