Copyright © 2024 by Dentopol. All rights reserved.
HEKİMLERİMİZ
Dentopol
Üçüncü Gözümüz Tomografi Nedir?

Üçüncü Gözümüz Tomografi Nedir?

Dentopol

Dental volumetrik tomografi x-ışını kullanılarak incelenmek istenen bölgenin üç boyutlu görüntüsünü oluşturmaya yönelik bir radyografi yöntemidir. Dental volumetrik tomografi ile 2 boyutlu radyografi yöntemleriyle görüntülenemeyen detaylar görülebilmektedir. Diş ve kemik dokularında daha detaylı analizler yapıp hata payını en aza indirmek mümkün olmaktadır. Dental Tomografi âdeta diş hekimi olarak bizlerin üçüncü gözümüz durumundadır. 

Tomografi görüntülemesi sonucunda implant uygulanacak kemiğin dikey ve yatay miktarlarının üç boyutlu olarak görüntülenmesi hekimin operasyona daha güvenli bilgilerle başlaması ve böylece implant operasyonlarında ortaya çıkabilecek istenmeyen komplikasyonlarının azalmasını sağlamaktadır. 

Diş ve çene hastalıklarında, çene-yüz bölgesi travmalarında sıklıkla kullanılır. Tomografinin diğer kullanım alanlarını sıralarsak:

  • Burun boşluğunun sınırlarının tespitinde, sinüs ve alt çene ana sinirinin seyrinin incelenmesinde, kemik kalitesinin ve yoğunluğunun ölçülmesinde, çene ekleminin incelenmesinde, kanal tedavilerinde kök çevresinin ve kanal dolgularının incelenmesinde, gömük dişlerin kemik içerisindeki pozisyonlarının 3 boyutlu analizinde, kist ve tümör gibi patolojik oluşumların incelenmesinde, kök kırıklarının incelenmesinde ve ortodontide kullanılır.
  • Dental tomografi cihazları tıpta kullanılan tomografi cihazlarına göre %90'a varan oranda daha az radyasyon ile görüntüleme gerçekleşmektedir. Görüntü kalitesi çok yüksektir. Yüksek teşhis detayı ve ölçüm doğruluğu veren bu radyografi çeşidi  cerrahi tedavilerden endodontik tedaviye kadar her türlü tedavide yol gösterici olmaktadır.  
  • 3 boyutlu dental görüntülemenin temelinde tüm çenenin veya seçilmiş belli bir bölgenin temel anatomik düzlemlerde kesitlerinin alınması yatar. Bu anatomik düzlemler insanı dikey olarak simetri eksenine ayıran sagital düzlem, yere paralel olarak kesen aksiyel düzlem ve önden arkaya ayıran koronel düzlemdir.
  • Hastanemizde her radyolojik tetkikte, olabilecek en az dozu kullanarak en fazla tanısal değer elde etmek ilkesine yönelik olarak bütün tedbirler alınmaktadır. Bu ilke ALARA (As Low As Reasonably Achievable) ilkesi olarak bilinmektedir. ALARA ilkesi ve önemi biz diş hekimlerinin bilgisi dahilindedir. Tıbbın ilk ve en önemli ilkesi “önce zarar vermemek”tir. Hastalarımızın diş hekimliğine yönelik ışınlamalardan zarar görme olasılığı bu prensibimiz sebebiyle yok denecek kadar azdır. Hastanemizde kullandığımız tomografi ve diğer radyografik cihazlar son teknolojiye sahiptir. En kaliteli görüntüyü en az dozu vererek elde etmeye ayarlanmıştır. 

Tüm hastalarımıza sağlıklı günler diliyorum.

Sorunuz Mu Var?
Hemen Mesaj Gönderin
Dentopol
Dentopol
Yaklaşık 1 saat içerisinde cevap verebilir.
Dentopol
Merhaba, Size nasıl yardımcı olabilirim?
13:03